» Trijstūris

Sākotnējie dati (3/6)°
°
°

Rezultāts


Laukums
Perimetrs
Pusperimetrs
Augstums ha
Augstums hb
Augstums hc
Ievilktas riņķa līnijas rādiuss
Apvilktas riņķa līnijas rādiuss
Mediāna ma
Mediāna mb
Mediāna mc