» Akciju vērtēšana (ar DCF modeli)

Sākotnējie dati


Peļņa par akciju (EPS) (pēdējo 12 mēnešu laikā)
Diskonta likme / Tirgus standarta paredzamie ienākumi (Rm)
%

Pieņēmumi

Sagaidāmais gada ienākumu pieaugums
% ...
... nākamais
 Gadi ...
Sagaidāmais gada pieauguma temps pēc ... gadiem
%

Rezultāts


Akciju vērtība