» Kapitāla atdeve (DuPont Model)

Sākotnējie dati


Neto ienākumi ×  Neto pārdošana ×  Aktīvi kopā =  Ienākumi no kapitāla (ROE)
%
Neto pārdošana Aktīvi kopā Uzņēmuma pašu kapitāla tirgus vērtība

Peļņas norma Kopejais aktīvu apgrozījums Financial Leverage ROE
0.27  × 0.16  × 2.06  =  8.65 %

Peļņas norma Kopejais aktīvu apgrozījums ROA
0.27  × 0.16  =  4.19 %

 

Rotate device!