» Darbības ar parastajām daļām

Sākotnējie dati


Ievietojiet skaitītājus un saucējus, izvēlieties darbību.
Rezultāts tiek aprēķināts, samazināts (vienkāršots) un konvertēts uz decimālskaitļiem.

=

=

 
Rotate device!