» P/E (cenas un peļņas) attiecība

Sākotnējie dati


Vienas akcijas tirgus cena:
Peļņa par akciju (EPS):

Aprēķināt EPS (pēc izvēles)


Neto ienākumi:
Apgrozībā esošo akciju vidējais:

Rezultāts


Cenas-ienākumu attiecība: