» Kapitāla aktīvu cenas modelis (CAPM)

Sākotnējie dati


Bezriska procentu likme (Rf) (rf)
 %
Ieguldījumu Beta (βi) (βi)
Tirgus standarta paredzamie ikgadējie ienākumi (Rm) (E(rm))
 %

Rezultāts


Sagaidāmais gada ienākums no ieguldījumiem (Ri) (E(ri))
 %

 

$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$